Slovak
Polecane
  • rok: 2006
    cena: 34 900 PLN NETTO
  • rok: 2016
    cena: 10 000 Netto PLN

Sponzorstvo

Naša spoločnosť sa snaží povzbudiť mladých študentov, športové auto a podporovať v nich lásku k motoristickému športu.

To je dôvod, prečo sme sa sponzorovať mladých hráčov, ktorý je Marcel.